Nano materijali

  • Namo materijali

    Namo materijali

    Specifikacija Naziv proizvoda Prosečna veličina čestice (nm) Čistoća (%) Specifična površina (m2/g) Zapreminska gustina (g/cm3) Morfologija čestica Boja Nikl u prahu 50 99,9 12 0,74 sferično crna Volfram prah 50 99,9 10 3,2 sferni prah Mo60b 99,9 10 0,3 sferni crni Magnezijum u prahu 60 99,9 14 0,1 sferni crni Mangan u prahu 1000 99,9 7,8 0,4 sferni sivi prah gvožđa...