API-ji i farmaceutski intermedijari

 • 99% (dimetilamino)acetaldehid dimetil acetal CAS 38711-20-5

  99% (dimetilamino)acetaldehid dimetil acetal CAS 38711-20-5

  Hemijski naziv:(Dimetilamino)acetaldehid Dimetil acetal
  Drugi naziv:2,2-dimetoksi-N,N-dimetiletilamin, N-(2,2-dimetoksietil) dimetilamin
  CAS br.:38711-20-5
  čistoća:99%
  Molekularna formula:C6H15NO2
  Molekularna težina:133.19
  Izgled:Bezbojna ili svijetložuta prozirna tekućina
  Pakovanje:1KG/boca, 25KG/bubanj ili 200KG/bubanj

 • 99% metilaminoacetaldehid dimetil acetal CAS 122-07-6

  99% metilaminoacetaldehid dimetil acetal CAS 122-07-6

  Hemijski naziv:Metilaminoacetaldehid dimetil acetal
  Drugi naziv:2,2-dimetoksi-N-metiletilamin, 1,1-dimetoksi-2-metilaminoetan, N-metilaminoacetaldehid dimetil acetal
  CAS br.:122-07-6
  čistoća:99%
  Molekularna formula:CH3NHCH2CH(OCH3)2
  Molekularna težina:119.16
  Izgled:Bezbojna ili svijetložuta prozirna tekućina
  Pakovanje:25KG/bubanj ili 200KG/bubanj

 • 99% aminoacetaldehid dietil acetal CAS 645-36-3

  99% aminoacetaldehid dietil acetal CAS 645-36-3

  Hemijski naziv:Aminoacetaldehid dietil acetal
  Drugi naziv:2,2-dietoksietilamin
  CAS br.:645-36-3
  čistoća:99%
  Molekularna formula:NH2CH2CH(OC2H5)2
  Molekularna težina:133.19
  Izgled:Bezbojna ili svijetložuta prozirna tekućina
  Pakovanje:25KG/bubanj ili 200KG/bubanj

 • 99% aminoacetaldehid dimetil acetal CAS 22483-09-6

  99% aminoacetaldehid dimetil acetal CAS 22483-09-6

  Hemijski naziv:Aminoacetaldehid dimetil acetal
  Drugi naziv:2,2-dimetoksietilamin
  CAS br.:22483-09-6
  čistoća:99%
  Molekularna formula:NH2CH2CH(OCH3)2
  Molekularna težina:105.14
  Izgled:Bezbojna ili svijetložuta prozirna tekućina
  Pakovanje:25KG/bubanj ili 200KG/bubanj

 • 98% tiomorfolin CAS 123-90-0

  98% tiomorfolin CAS 123-90-0

  Hemijski naziv:Tiomorfolin
  Drugi naziv:Tetrahidro-2H-1,4-tiazin, tiamorfolin
  CAS br.:123-90-0
  čistoća:98%
  Molekularna formula:C4H9NS
  Molekularna težina:103.19
  Izgled:Bezbojna ili svijetložuta prozirna tekućina
  Pakovanje:1KG/boca, 25KG/bubanj ili 200KG/bubanj

 • 98% tiomorfolin hidrohlorid CAS 5967-90-8

  98% tiomorfolin hidrohlorid CAS 5967-90-8

  Hemijski naziv:Tiomorfolin hidrohlorid
  Drugi naziv:Tiomorfolin HCl
  CAS br.:5967-90-8
  čistoća:98%
  Molekularna formula:C4H9NS•HCl
  Molekularna težina:139.65
  Pakovanje:1KG/Boca, 25KG/Bubanj ili po želji